Demonstrative pronoun (near)
Demonstrative pronoun (far)
Demonstrative pronoun (near and far)
Demonstrative pronoun in sentence (near)
Demonstrative pronoun in sentence (far)
Sitemap - Back to Start Copyright © Dragoman Talen